Transport ładunków standardowych oraz towarów niebezpiecznych ADR

Transport materiałów niebezpiecznych stanowi nie lada wyzwanie dla firm zajmujących się przewozami drogowymi. Przede wszystkim stoją one przed koniecznością dostosowania swoich usług do norm i wymagań, jakimi objęty jest transport ADR, którego mianem określa się przewóz ładunków zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Warunki transportu ADR określa międzynarodowa z 1957 roku z Genewy. Konwencję, ratyfikowaną wstępnie przez 9 państw europejskich, podpisało w kolejnych latach większość krajów w Europie, w tym Polska w 1975 roku. Za ładunek niebezpieczny uznawany jest każdy towar, mogący stanowić potencjalne zagrożenie dla osób, mienia lub środowiska naturalnego.

Warunków i sposoby transportu towarów niebezpiecznych (ADR)

Zgodnie z konwencją, do towarów niebezpiecznych należą materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe i stałe zapalne, materiały samozapalne, materiały wytwarzające gazy w zetknięciu z wodą, materiały utleniające, materiały trujące, materiały zakaźne, materiały żrące i nadtlenki organiczne, które muszą być przewożone w cysternach.

Zgodnie z przepisami, przewóz ładunkowych niebezpiecznych jest prawnie zabroniony. Transport ten musi spełniać więc odrębne warunki, określone przez umowę ADR. Odnosi się ona zarówno do środków transportu materiałów niebezpiecznych (cystern), ich oznakowania i opakowania, kwalifikacji przewoźników i samej realizacji przewozu.

Towary niebezpieczne ADR

W ramach naszej oferty organizujemy przewozy ADR w pełni zgodne z przyjętymi normami bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom nie tylko maksymalnie bezpieczne, ale i optymalne pod względem kosztów i efektywności przewozy. Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów transportu cysternami oraz uzyskania wyceny.

Magellan

ul. Kineskopowa 1 (bud. B lok. 31)
05-500 , Piaseczno

Administracja, księgowość, finanse

Magdalena


Spedycje, kontakt z klientem

Barbara


Obserwuj nas